R maile wysyła...

Tym razem znalazłem post o tym jak wysyłać maile za pomocą R'a z załącznikami:

load package
library("sendmailR")
 
 
#use string formatting and your system info to format FROM address
from <- sprintf("<Projekt@%s>", Sys.info()[4])

#Sys.info()[4] - zwraca nazwę komputera
   to <- "<adres@docelowy.pl>" subject <- "Temat maila"   #Utwórz obiekt list zawierający treść maila (pierwszy element)
#Drugim elementem listy jest obiekt R'a, który chcemy dołączyć do maila.
#Do tego celu wykorzystujemy funkcję mime_part()
body <- list("Mail wysłany za pomocą R'a. Dołączona ramka danych.",
mime_part(data.frame(x=rnorm(1000),y=rnorm(1000)),name="output"))   sendmail(from, to, subject, body, control=list(smtpServer="ASPMX.L.GOOGLE.COM"))

Created by Pretty R at inside-R.org

Źródło:

http://www.ancienteco.com/2012/05/send-emails-with-attachments-from-r.html

admin czwartek, 31 maj 2012 - 10:50 am | | Blog-R